THE MAN ON STAGE SPEAKS

The man looks up and says:

“Rörelse, stillhet, rörelsens stillhet, stillhetens rörelse, stilla dansar rörelsen i stillhetens oändliga dans.”

error: Content is protected !!